//////

W WENECJI I W PADWIE

pobrane (5)

Łatwo było również spotkać w Wenecji i w Padwie polską i węgierską szlachtę, przebywającą tam w celach turystycznych lub dla studiów uniwersyteckich, więc i ryciny polskiego i węgierskiego ubioru są po­prawne w szczegółach. Okres powodzenia wydawnictw z rycinami kostiumowymi kończy się około 1600 r. Zainteresowanie nabywców osłabło tak dalece, że w XVII w. ukazywały się już tylko ryciny ograniczone do pewnego typu ubiorów, np. szlacheckich lub mieszczańskich, albo należących do iedneeo tylko, ściśle określonego regionu.W XVI w przyjął się zwyczaj, że podróżny, a zwłaszcza dyplomata, w czas.e podroży po obcych krajach dostosowywał swój strój do wody środowiska, w którym przebywał (wyjątek pod tym wzglę­dem stanowili w XVI w. zwykle Polacy, którzy lub/ii imponować obcym oryginalnością i bogactwem swych ubiorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *