//////

MIĘKKO WYMODELOWANE

Przy analizie rachunków królewskich nasuwa się pytanie, czy pozostał w ówczesnej polskiej sztuce ślad mody tego okresu. Jak wiadomo, nie posiadamy malowanego portretu króla z tego czasu, lecz najbliższe lat, objętych w zachowanej księdze rachunków, są szczegóły ubioru na wizerunku królew­skim na nagrobku wykonanym około 1440 r. Twórca tego dzieła mógł się opierać na nieznanym, obecnie zaginionym portrecie króla, będącego jeszcze w pełni sił w 1395 r.Ubiory postaci umieszczonych na tumbie nagrob­ka króla, żałobników trzymają- cych*tarcze, należą do mody roz­poczynającej się w latach trzy­dziestych XV w.  Miękko wymo­delowane fałdziste ubiory mają szczegóły kroj u i formę rękawów utrzymane w stylu mody fran- cusko-flamandzkiej; ogólny ich charakter zmieniło zdjęcie pa­sów na znak żałoby i smutku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *